top of page

Iespējas ar Microsoft 365

Updated: Sep 8, 2022


Microsoft 365 (iepriekš saukts Office 365) virziens ir radīt platformu, kas ļauj uzņēmumiem ērti veidot sev pielāgotus digitālus risinājumus un tos mainīt pēc nepieciešamības.

Tādēļ platforma sastāv no programmu jeb aplikāciju kopuma, kuras var izmantot atsevišķi, vai savstarpēji apvienot, izmantojot pieejamos automatizācijas rīkus. Tāpat arī katra aplikācija ir veidota tā, lai uzņēmumi var ar "vieglas vai pat bez programmēšanas" pieeju tās pielāgot savām vajadzībām.

Šī konstruktora veida uzbūve ļauj veidot maksimāli pielāgotus risinājumus, kā tas būtu ar klasisku programmēšanu, bet ātrāk un ar zemākām izmaksām.


Zemāk ir pieejami vispārīgi* piemēri Microsoft 365 iespējamajiem risinājumiem, balstoties uz salīdzinoši klasiskiem biznesa procesiem.


*Piemēru mērķis ir vispārīgi prezentēt iespējas visdažādāko biznesa procesu, vajadzību nosegšanai ar Microsoft 365. Tie nav gatavi risinājumi.

​Sazinieties ar mums, lai varam izskatīt Jūsu vajadzības un sagatavot tieši Jums pielāgotu piedāvājumu saskaņā ar Microsoft 365 iespējām.


 

LIETVEDĪBA

​1​Reģistrā pievieno jaunu līgumu. Pievieno dokumentu un norāda saistošo informāciju - sadarbības partneris, spēkā esamības termiņš u.c.

​2


​Sistēma automātiski piešķir līgumam numuru saskaņā ar uzņēmuma numuru struktūru.

3​Atbildīgais startē līguma saskaņošanas plūsmu.

4​Lēmuma pieņēmēji saņem pieprasījumus e-pastā un pa tiešo no e-pasta saskaņo, paraksta.

​5​Sistēma automātiski saglabā saskaņotu līgumu reģistrā, maina atbilstošos statusus un informē atbildīgo.

6Sistēma informē atbildīgo, kad līgumam beidzas norādītais termiņš.

 

PROJEKTU VADĪBA

1​Reģistrā tiek reģistrēts jauns potenciālais projekts. Ievada un saglabā informāciju par projektu (uzņēmuma definētais).

​2Sistēma automātiski izveido projektam saistošu, uzņēmuma definētu un standartizētu dokumentu mapju struktūru, kur tālāk glabāt projekta dokumentus.

3​Uzņēmums uzvar projekta realizāciju.

4Atbildīgais startē plūsmu, lai sagatavotu aktīva projekta darba vidi.

5​Sistēma:

  • maina projekta statusu;

  • izveido darba vidi Microsoft Teams;

  • piešķir piekļuves atbildīgajiem darbiniekiem;

  • izveido aktīva projekta mapju struktūru, kur saglabā iepriekš uzkrātos datus;

  • u.c.

6​Projekta komanda caur Microsoft Teams centrāli un vienlaicīgi piekļūst datiem, komunicē, fiksē projekta progresu u.c. gan biroja ietvaros, gan esot ārpus tā (mobilajās iekārtās).

7​Uzņēmuma vadība un projekta komanda seko projekta progresam, izmantojot Power BI analītiku.

 

FINANSES

1​Grāmatvedības e-pastā ienāk rēķins.

2


Sistēma saglabā rēķinu reģistrā.

3​Sistēma, izmantojot datorredzi un mākslīgo intelektu, automātiski nolasa rēķina informāciju un aizpilda reģistra datus.

4​Sistēma nosūta rēķinu saskaņošanai, balstoties uz uzņēmuma definētu loģiku.

5​Lēmuma pieņēmēji pa tiešo e-pastā apstiprina rēķinu.

6​Sistēma maina rēķina statusu un nodod to tālāk uz ārēju grāmatvedības sistēmu, ERP vai citādi.

 

RAŽOŠANA KVALITĀTES KONTROLE

​1Atbildīgais atklāj neatbilstību.

2Atbildīgais mobilajā iekārtā atver uzņēmumam veidotu neatbilstību aplikāciju. Apraksta, fotofiksē, noskenē svītru kodu un saglabā konstatēto neatbilstību.

3Sistēma saglabā neatbilstību kopējā reģistrā un informē tālāk atbildīgos.

4Atbildīgie risina neatbilstību, maina statusus, pievieno papildus informāciju un dokumentus, un startē automātikas plūsmu pretenzijas dokumenta nosūtīšanai.

5Sistēma automātiski sagatavo pretenzijas dokumentu piegādātājam, izmantojot definēto uzņēmuma dokumenta formu un ierakstot tajā visu saistīto informāciju, pievienojot bildes un dokumentus.

6Vadība seko neatbilstību kopējiem rādītājiem un to ietekmei uz finansēm, izmantojot Power BI analītiku.


Comments


bottom of page